Is persoonlijk welzijn de sleutel?

Is persoonlijk welzijn de sleutel?

Hoe persoonlijk welzijn belangrijk is voor je gezin, je werk en je gevoel van eigenheid.
Persoonlijk welzijn speelt zich af op drie niveaus: je Denken, Lichaam en Gevoel. Het zijn onze persoonlijke bouwstenen. Ze maken ons de mens die we zijn.

Denken, Lichaam en Gevoel zijn onlosmakend verbonden met elkaar, met elk nood aan zorg en voeding.
Verwaarloos je Gevoel, dan komt Lichaam onder druk te staan. Je maag verkrampt, slechtere slaappatroon of spierenspanningen zijn mogelijke symptomen.
Maar andersom kan je de druk bij de ene verlagen, door de ander meer voeding te geven. Gevoelens van angst en twijfel kalmeer je door je lichaam eerst tot rust te brengen.

Rationeel versus emotioneel
De pure denker kan vaak moeilijker gevoelens benoemen. Voornamelijk omdat ze dat niet aangeleerd hebben gekregen. Gevoelens zelfs overroepen of overbodig vinden. Maar ze zijn ons intern kompas. Geven aan wat we verlangen, nood aan hebben, ons voldoening geeft. Blijf je dat instinct negeren, gaan Denken en Lichaam uiteindelijk tot voorbij hun grenzen. Geen enkele puzzel kan je maken met een derde minder stukjes.

De intense gevoelsmens vindt het dan weer een uitdaging om gevoelens te plaatsen binnen een behapbare context, zonder overweldigd te worden. Meer daarover in ‘Wat doet stress met je lichaam?’

Het lichaam dat verbindt en vertelt
Tussen het abstract denken en voelen in is het Lichaam. Ons lichaam is verrassend flexibel. Het kan enorm veel aan. Deels daarom wordt het lichaam tot voorbij de uiterste limieten gedreven vooraleer we ernaar moéten luisteren. Meestal nemen we ons lichaam voor vanzelfsprekend.

Maar wanneer we leren luisteren naar ons lichaam, vertelt het ons wat er gaande is in de andere twee departementen. Het is een trouwe bondgenoot, onze reporter ter plaatse.

Wat je niet kent, kan je leren
Ons lichaam is gemaakt om te leren. Het maakt nieuwe verbindingen in onze hersenen en versterkt of verzwakt andere connecties. Zo worden gewoonten gecreëerd.

Wanneer de denker de taal van het lichaam leert verstaan, gaat er meer begrip komen over onderliggende gemoedstoestanden. En wanneer de gevoelsmens leert communiceren met het lichaam, opent de rust ervan de weg naar antwoorden.

Het effect op je omgeving
Het evenwicht herstellen tussen deze drie componenten van mens-zijn, brengt je dichter dan ooit bij jezelf en straalt zich uit naar de mensen rond je. Focus en helderheid voor je werk, liefde en verbondenheid thuis.
Het is een sleutel die groeit en mooier wordt zoals de deuren die ze opent.

feel Good, live Great
Gisela

Ig: @belifeandyou

39.297 Comments