Personal Coach

For who

Deze vorm van persoonlijke begeleiding is voor iedereen die vastloopt in hun huidige gewoonten én deze willen doorbreken.

De praktijk is gebaseerd op hoe gedrag tot stand komt en welke rol gevoelens daarin spelen. Door inzicht te krijgen in dit proces, ga je gericht en effectief te werk naar positieve veranderingen.
Aanhoudende spanningen heeft ook een sterk lichamelijke weerslag. Het traject leert je hier bewust mee omgaan; luisteren, verzorgen, respecteren.

Van bewustwording tot veerkracht door zelfvertrouwen, zelfacceptatie en zelfexpressie.

Zoek je een manier om:
□   je te bevrijden van zelfbeperkende gedachten
□   meer zelfvertrouwen te hebben
□   negatieve denkpatronen te doorbreken
□   jezelf te leren accepteren
□   om te gaan met perfectionisme
□   voor jezelf op te komen
□   angsten te overwinnen
□   ‘jezelf’ terug te vinden
□   je minder opgejaagd te voelen
□   rust in jouw leven en gedachten te vinden
□   het verleden een plaats te geven en onverwerkte gevoelens los te laten
□   een verlies te verwerken (professioneel, overlijden,… )
□   naar je lichaam te leren luisteren
□   jouw levensdoel te identificeren
□   (terug) motivatie en inspiratie voelen
□   balans te vinden tussen carrière- gezin
□   jouw hart te luchten in een gekaderde setting

Voor getuigenissen en ervaringen wijs ik je graag door naar het rubriek About > References.