Starting with the Mind

Starting with the Mind

Via deze weg zal ik een aantal onderwerpen toelichten en vragen beantwoorden. De topics zullen voornamelijk gaan over het menselijk denken, het fysieke brein, onze lichamelijke reacties op prikkels, de rol van gevoelens, de kracht van keuze en de betekenis van verandering.
Een introductie lijkt me dan ook een mooie start.

Ik ben een biomedische wetenschapper van opleiding, met een fascinatie voor neuro- & gedragswetenschappen. Dat komt neer op hoe ons gedrag gevormd wordt, hoe de hersenen dit tot stand brengen, verwerken en onderhouden. Maar ook hoe de rest van ons lichaam hierop reageert, ermee omgaat en ons vertelt.

Hoewel ik actief was in de medische, farmaceutische en diagnostische sector ben ik mij steeds verder gaan verdiepen in de studie van het menselijke gedrag. Van de biologie van de mens, gedreven door gevoelens, tot wat de mogelijkheden zijn van ons lichaam en geest. Mogelijkheden die wij allemaal kunnen bekomen, maar niet perse weet van hebben. En ik wilde er méér mee doen.

Zo ben ik een eigen praktijk opgestart. Een praktijk waar kennis, inzicht, motivatie en actie samenkomen om ons denken, lichaam en gevoel te verbinden tot een krachtige samenwerking.
Mind, Body & Soul.

Mind. Wat ik vooral ontdekt heb, is dat kennis over de werking van lichaam en geest, bijna vergevend werkt. Door te begrijpen welke mechanismen achter bepaalde gewoonten, reacties en emoties schuilen, kan men zich losmaken van het allesverlammend gevoel van schuld.
Schuld over hoe men in bepaalde situaties is verzeild geraakt of er net niet uit geraakt. Die kennis zet een deur open om dan bewust te kiezen voor een andere manier van handelen. Je krijgt de keuze om anders om te gaan met uitdagingen, zonder jezelf te overstelpen met gevoelens van onkunde en falen.

Met kennis komt bewustwording. En met bewustwording komt transformatie.
“Knowledge is the key to understanding, understanding is the key to achieving and achieving is the key to becoming.” Penelope V. Yorke

Hoe die transformatie ook verloopt, één ding is heel belangrijk; plezier brengen in het proces.
Wij bereiken zoveel meer, wanneer we werken vanuit een positief gevoel en motivatie. Gevoel van willen en verlangen, geloven en doen. Ook dit geeft de hersenen de boost voor het vastleggen van nieuwe gewoonten.
Groeien is leren en leren is ontdekken, proberen, oefenen, doorzetten, … Niet enkel de theorie is van belang, ook de juiste omkadering. Zo heb ik positieve psychologie omarmt, waar gewerkt wordt met wat ons gelukkig maakt, in plaats van vechten of ‘oplossen’ van een label of etiket.

Body. Ons lichaam spreekt een eigen taal, een taal die velen niet kennen. Het is nochtans niet cryptisch of symbolisch. Het is heel meetbaar en écht. Hoe ons denken binnenkomende informatie verwerkt of wat ons gevoel probeert duidelijk te maken, vertaalt ons lichaam in verhoogde hartslag, tintelende zenuwen, etc.

Soul. ‘Denken is rationeel en logisch… gevoel is wispelturig en instabiel.’ Zo’n uitspraken weerhouden de meeste om hun instinct te ontwikkelen en leren volgen. Maar uiteindelijk is het altijd ons gevoel dat zal leiden. Het is de kern van ons zijn, de ware strijder van onze individuele eigenheid. Zelfs in een wereld doordrenkt met logica, rationele en logische argumenten, zal je eigenheid haar plaats blijven claimen al was het maar in de vorm van dat ondefinieerbaar onbehaaglijk gevoel. Omdat ‘iets’ in de huidige rationale niet klopt met wie jij bent.

Want niet wat anderen over je zeggen is van belang, noch wat anderen vinden dat jij moét doen, maar wat jij met jezelf doet zal een verschil maken.

No Comments

Post A Comment